โรงงานผลิตขาย ท่อยาง สายยาง ท่อใยลวด ท่อใยด้าย ท่อเฟล็กซ์ ท่ออ่อน ท่อดูฝุ่น สายฝักบัว สายแก๊ส สายยางรดน้ำต้นไม้

คุณสมบัติของพีวีซี

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงสร้างของพลาสติก PVC

PVC, PE, PPและ PS เป็นพลาสติกที่ใช้งานได้ทั่วไป ส่วนประกอบและโครงสร้างของโมเลกุลของพลาสติกจะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติการใช้งานพลาสติกแต่ละชนิด

โครงสร้างโมเลกุลของพลาสติก PVCซึ่งมีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ มีรูปร่างไม่แน่นอน อะตอมของคลอรีนจะอยู่ติดกับโครงสร้างเนื้อพลาสติก ถึงแม้ว่าพลาสติกหลายชนิดจะถูกนำใช้แทนกันได้ในชีวิตประจำวันแต่ พีวีซีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านประสิทธิภาพและการใช้งานที่แตกต่างเมื่อเทียบกับพลาสติกอื่นที่โครงสร้างมีแต่คาร์บอนและไฮโดรเจน

Molecular structures of general purpose plastics

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

การผลิตพีวีซี

อีเมล พิมพ์ PDF

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลี่ยม

โรงงานปิโตรเคมีภัณฑ์

ถึงแม้ว่าพีวีซีสามารถถูกผลิตจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่หลากหลายเช่น ถ่านหิน ,สารประกอบจากโรงงานแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาล การผลิตพีวีซีในปริมาณมากๆของโลกยังคงผลิตโดยใช้สารประกอบเอทีลีน เอธิลีนหรืออีธีน มีสูตรทางเคมีว่า C2H4ซึ่งเป็นผลิตผลของอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม ดังนั้นพีวีซีจึงถูกนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอย่างหนึ่ง ที่จุดเริ่มต้นจากสารประกอบพื้นฐานเอทิลีน เอทิลีนถูกผสมรวมกับคลอรีนกลายเป็นเอทิลีนไดคลอไรด์หรือ EDC

อ่านเพิ่มเติม...
 

การผลิตVCM พีวีซี

อีเมล พิมพ์ PDF

Vinyl Chloride Monomer(VCM)

VCM factory

การผลิต VCM

VCM เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตพลาสติกPVC เป็นแก๊สที่มีน้ำหนักโมเลกุล 62.5 และมีจุดเดือดที่ -13.9องศาเซลเซียส และมีความดันแก๊สที่สูงในภาวะอากาศปกติ ดังนั้นมันจึงถูกผลิตภายใต้สภาวะที่ต้องควบคุมอย่างเคร่งครัด มี2วิธีที่จะผลิตVCM จากเอทิลีน (ที่ได้จากการแตกตัวทางความร้อน) คือ วิธี cholorination โดยตรงและ วิธี oxychlorination

VCM preparation

วิธี cholorinationโดยตรง เอทิลีนและคลอรีน(ที่ได้จากกระบวนการอิเล็กโตรไลซิสเกลือ) จะทำปฏิกริยาในเตาปฏิกรที่มีตัวเร่งอยู่ภายในเพื่อสร้างสารตัวกลางEDCขึ้น EDCจะถูกทำให้แตกตัวด้วยความร้อนกลายเป็น VCM ที่อุณหภูมิมากกว่าร้อยองศาเซลเซียส ในกระบวนการนี้จะได้ไฮโดรเจนคลอไรด์เป็นผลิตผลด้วยซึ่งHClจะทำปฏิกริยากับเอทิลีนในสภาวะที่มีตัวเร่งและอากาศ(ที่มีออกซิเจน)ต่อ ทำให้ได้ EDC อีก ซึ่งวิธีการหลังนี้จะเรียกว่า oxychlorination เมื่อ EDC จากกระบวนการ oxychlorination ถูกนำน้ำออก(dehydrated) และถูกทำให้แตกตัวด้วยความร้อน(พร้อมๆกับEDC ที่ได้จากกระบวนการทางตรง)เราจะได้ VCM ทั้ง2วิธีการนี้ถูกใช้เป็นกระบวนการผลิตหลักในโรงงานVCMที่ยุโรปตะวันตก

วิธีการผลิตVCMสมัยก่อน

เมื่อก่อนVCMไม่ได้ผลิตจากสารตัวกลางEDC แต่จะเกิดจากปฏิกริยาระหว่างอะเซทิลีนกับไฮโดรคลอไรด์ในสภาวะที่มีเมอคิวรี่คลอไรด์(สารประกอบปรอท)เป็นตัวเร่งปฏิกริยา ในอุตสาหกรรมการผลิตVCMได้ใช้เวลาหลายทศวรรษในการหลีกหนีจากวิธีการนี้และไม่มีเหตุผลที่จะใช้วิธีนี้เพราะเป็นกระบวนการผลิตพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีค่าใช้จ่ายสูง การยกเลิกการใช้สารประกอบปรอทเป็นตัวเร่งปฏิกริยาในการทำปฏิกริยากับอะเซทิลีนจะเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

VCM medium

ทุกวันนี้โรงงานส่วนใหญ่นอกประเทศจีนยกเลิกการใช้สารประกอบปรอท จะมีก็แต่โรงงานเหมืองในประเทศจีนที่ยังคงเห็นว่าวิธีนี้ประหยัดมากกว่าโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม วิธีการเก่านี้ดูจะยังมีใช้ในบริเวณที่ไม่มีหรืออยู่ห่างไกลโรงงานน้ำมันที่เป็นวัตถุดิบหลัก

อันตรายของVCM

การดูแลที่สำคัญคือการจัดการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาVCMเพราะ VCMเป็นสารที่ติดไฟได้ง่ายและสามารถระเบิดได้(เหมือนแก๊สบิวเทนในไฟแช็ค) ถ้าสูดดมในปริมาณมากๆ อาจทำให้เกิดการมึนเมา(เหมือนคลอโรฟอร์ม) ในช่วงปี1950 VCM ได้ถูกทดลองใช้เป็นยาสลบทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามมันยังคงรู้จักในกรณีศึกษาพนักงานที่ทำงานในโรงงานVCMช่วงปี1970ว่าเป็นสาเหตุในการก่อมะเร็งหากสัมผัสในปริมาณที่มากและยาวนานต่อเนื่อง(มะเร็งในหลอดเลือดที่ตับ) เมื่ออุตสาหกรรมการผลิตVCMเข้าใจถึงอันตรายเหล่านี้จึงได้มีการลดและยกเลิกปริมาณการสัมผัสและสูดดมโดยตรงกับVCMในโรงงานและให้ควบคุมอย่างใกล้ชิด พนักงานต้องถูกตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำถึงแม้ว่าจะมีการสัมผัสหรือสูดดมเพียงเล็กน้อย หลังจากปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานก็ไม่มีรายงานการเป็นมะเร็งตับจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตอีกเลย VCMเมื่อสัมผัสอากาศปกติจะกระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็วจนแทบไม่เป็นอันตรายต่อคน

ในกระบวการสร้างโพลิเมอร์ VCMผ่านกระบวนการในโพลิเมอร์เฉื่อยเพื่อผลิตพลาสติกพีวีซี VCMที่ไม่ได้ถูกเติมในพันธะหรือที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตพลาสติกอาจจะมีปริมาณน้อยมากๆที่จะปนเปื้อนหรือออกมาจากพลาสติกใส่ในอาหารจากภาชนะพีวีซีรวมถึงการปนเปื้อนในน้ำจากสายยางหรือท่อยาง มีปริมาณน้อยมากจนไม่มีอันตรายต่อคน การหลุดออกมาในปริมาณน้อยมากๆนี้ถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดและถูกตรวจสอบโดยนักพิษวิทยา ในปี1993 มีการศึกษาของศาสตราจารย์อิตาเลี่ยน Cesare Maltoni ในกรณีศึกษาผลข้างเคียงของน้ำแร่จากขวดพลาสติกพีวีซี(ซึ่งมีปริมาณVCMอยู่น้อยมากๆ)กับสุขภาพของหนูทดลองเปรียบเทียบกับน้ำจากขวดแก้ว ผลปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างของสุขภาพ(วิเคราะห์น้ำหนัก,โรค,เนื้องอก)ของหนูทดลองสองชุดนี้

การขนส่งVCM

การขนส่งVCMนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดไฟเช่นเดียวกับแก๊สโพรเพนหรือบิวเทน(LPG)หรือแก๊สธรรมชาติและยังใช้หลักการควบคุมเดียวกัน ในทวีปยุโรปยังไม่มีรายงานอุบัติเหตุร้ายแรงในการขนส่งVCMในรอบ40ปี อุปกรณ์บรรจุVCMถูกออกแบบพิเศษให้รับแรงกระแทกและในอุตสาหกรรมการผลิตนี้ยังให้คำมั่นว่าจะพัฒนาการขนส่งVCMให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีก

 

ความแข็งแรงของพีวีซี

อีเมล พิมพ์ PDF

ความแข็งแรงของพีวีซี

พีวีซีถูกใช้ในงานที่หลากหลายเช่น ระบบชลประทาน ประปา น้ำทิ้ง บำบัดน้ำเสีย โปรไฟล์ ท่อยาง ลำเลียง สายยาง เพราะคุณสมบัติทางกายภาพของพีวีซีเช่น ความแข็งแรงต่อแรงดึง ความยืดหยุ่น นั้นดีกว่าพลาสติกโพลีโอลิฟินทั่วๆไป อีกทั้งมีความแข็งแรงทนทาน
เมื่อพลาสติไซเซอร์ถูกเพิ่มเข้าไปในพีวีซี จะทำให้พีวีซีมีความยืดหยุ่นเหมือนยางที่มีความทนต่อแรงดึงสูงและทนต่อความล้าได้ดี เหมาะกับงานท่อยางอุตสาหกรรม ซีลยาง ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ งานหุ้มสายเคเบิล เป็นต้น

การทนต่อแรงดึง

การทนต่อแรงดึงของพีวีซี

รูปที่1แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบการทนต่อแรงดึงของพีวีซีเทียบกับพลาสติกชนิดอื่น การทนต่อแรงดึงแสดงให้เห็นถึงความเครียดสูงสุดต่อพื้นที่หน้าตัดเมื่อชิ้นงานแตกขาดออกจากกันด้วยการเพิ่มโหลดแรงดึงที่ปลายทั้งสองข้างของชิ้นงาน ค่าindex แสดงถึงปริมาณของแรงที่จุดฉีกขาดของชิ้นงานเมื่อถูกดึงด้วยแรงที่ปลายทั้งสองข้าง

ค่าความยืดหยุ่นต่อแรงดึง

ความยืดหยุ่นต่อแรงดึง

รูปที่2 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบค่าความยืดหยุ่นต่อแรงดึงของพีวีซีเทียบกับพลาสติกชนิดอื่น ค่าความยืดหยุ่นหรือค่ายังโมดูลัสเป็นค่าที่บอกอัตราส่วนระหว่างความเครียดต่อพื้นที่หน้าตัดหารด้วยความยืดในทิศทางของแรงดึง พลาสติกที่มีค่าความยืดหยุ่นต่อแรงดึงสูง จะมีค่าความเครียด-ความล้าที่ต่ำ หรือกล่าวได้ว่า ค่าความยิดหยุ่นต่อแรงดึงเป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณการยืดตัว เมื่อชิ้นงานถูกดึงออก2ข้าง ค่าความยืดหยุ่นต่อแรงดึงมีค่าคล้ายกับค่าของของสปริง

ความแข็งแรงต่อการโค้งงอ

ความแข็งแรงต่อการโค้งงอ

รูปที่3 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงต่อการโค้งของพีวีซีเทียบกับพลาสติกชนิดอื่น ค่านี้เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงความเครียดสูงที่สุดก่อนที่ชิ้นงานจะแตกหัก เมื่อชิ้นงานทดสอบถูกยึดปลายทั้งสองข้างและมีแรงโหลดกดที่ตรงกลางของชิ้นงาน (indexแสดงถึงปริมาณแรงที่จุดแตกหักเมื่อชิ้นงานถูกโค้ง)

ความแข็งแรงต่อแรงกด

ความแข็งแรงต่อแรงกดของพีวีซี

รูปที่4แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงต่อแรงกดของพีวีซีเทียบกับพลาสติกชนิดอื่น ค่านี้เป็นค่าที่แสดงให้เห็นความเครียดสูงสุดต่อพื้นที่หน้าตัดที่จุดแตกหัก เมื่อชิ้นงานทดสอบถูกทำให้เกิดความเครียดแนวดิ่งโดยการขนาบชิ้นงานด้วยแผ่นทดสอบแล้วใช้โหลดกดชิ้นงานจากด้านบน

ความแข็งแรงต่อความล้า

ความแข็งแรงต่อความล้าของพีวีซี

รูปที่5แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงต่อความล้าของพีวีซีเทียบกับพลาสติกชนิดอื่น ค่านี้แสดงให้เห็นความเครียดสูงสุดที่ชิ้นงานไม่แตกเมื่อทดสอบแรงกระทำที่ 10ล้านครั้ง ค่าสูงสุดนี้จะต้องเป็นค่าที่แรงจากภายนอกกระทำต่อชิ้นงานแล้วชิ้นงานยังทนได้

ความแข็งแรงต่อการกระแทก

ความแข็งแรงต่อแรงกระแทก

จุดนิ่มตัว(กลาสทรานซิชั่น)ของพีวีซีอยู่ที่อุณหภูมิที่สูงกว่า 70°C พีวีซีแข็งมีการทนต่อแรงกระแทกค่อนข้างต่ำที่อุณหภูมิห้อง นี่เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของพีวีซีแข็ง มีวิธีวัดการทนต่อแรงกระแทกหลายวิธี รูปที่6 แสดงให้เห็นการรับพลังงานของชิ้นงานเมื่อถูยึดและทุบด้วยค้อนจนแตกหัก ค่าที่สูงแสดงให้เห็นความแข็งแรงต่อแรงกระแทกที่สูง
 

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kitiwata/domains/kitiwatana.com/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kitiwata/domains/kitiwatana.com/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kitiwata/domains/kitiwatana.com/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/kitiwata/domains/kitiwatana.com/public_html/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Login Form

Supported by

Kitiwatana-Thai Trade

Kitiwatana-Yellowpages

Statistics


Warning: Creating default object from empty value in /home/kitiwata/domains/kitiwatana.com/public_html/modules/mod_stats/helper.php on line 106
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 493125

รายการสินค้า


รายการสินค้าทั้งหมด


ค้นหาแบบละเอียด