หน้าแรก บทความ คุณสมบัติของพีวีซี

คุณสมบัติของพีวีซี

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงสร้างของพลาสติก PVC

PVC, PE, PPและ PS เป็นพลาสติกที่ใช้งานได้ทั่วไป ส่วนประกอบและโครงสร้างของโมเลกุลของพลาสติกจะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติการใช้งานพลาสติกแต่ละชนิด

โครงสร้างโมเลกุลของพลาสติก PVCซึ่งมีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ มีรูปร่างไม่แน่นอน อะตอมของคลอรีนจะอยู่ติดกับโครงสร้างเนื้อพลาสติก ถึงแม้ว่าพลาสติกหลายชนิดจะถูกนำใช้แทนกันได้ในชีวิตประจำวันแต่ พีวีซีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านประสิทธิภาพและการใช้งานที่แตกต่างเมื่อเทียบกับพลาสติกอื่นที่โครงสร้างมีแต่คาร์บอนและไฮโดรเจน

Molecular structures of general purpose plastics

 

ความคงทนต่อปฏิกิริยาเคมี(Chemical stability) เป็นคุณสมบัติทั่วไปของสารที่มีธาตุฮาโลเจนเช่นคลอรีนหรือฟลูโอคารีนประกอบอยู่ พีวีซีก็เป็นสารตัวหนึ่งที่ทนต่อปฏิกิริยาเคมีเช่นทำให้ติดไฟได้ช้า คงทน และทนต่อสารเคมีและน้ำมันการติดไฟช้าของพีวีซี

 

การติดไฟช้าของพีวีซี

พีวีซีลุกไหม้ช้าเพราะมีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ การจุดติดไฟของพีวีซีต้องใช้ความร้อนถึง 455 องศาเซลเซียสและเป็นสารที่เสี่ยงต่อการเกดเพลิงไหม้ได้ยากเพราะติดไฟได้ยากมาก

Plastic Ignition and Flammability

ยิ่งไปกว่านั้น ความร้อนที่ที่ถูกปล่อยออกมาจากกการเผาไม้ของพีวีซีมีน้อยเมื่อเทียบกับ PE หรือ PP หากเกิดการติดไฟของพีวีซี ไฟก็ลุกลามหรือกระจายตัวไปยังบริเวณข้างเคียงได้น้อย ดังนั้นสินค้าที่ทำจากพีวีซีจึงมีความปลอดภัยสูงและใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน

Plastic Heat Releasing

ความทนทาน

ภายใต้สภาวะปกติ ปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงความทนทานคือความต้านทานต่อการออกซิเดชั่นด้วยออกซิเจนในบรรยากาศ PVC มีโครงสร้างโมเลกุลที่มีอะตอมของคลอรีนทำพันธะกับห่วงโซ่คาร์บอน ซึ่งพีวีซีมีความต้านทานต่อปฏิกริยาออกซิเดชั่นและสามารถคงรูปอยู่ได้นาน พลาสติกอื่นๆที่ใช้งานกันทั่วไปที่มีโครงสร้างจากคาร์บอนและไฮดรเจนมีความเสี่ยงต่อการถูกทำลายด้วยปฏิกริยาออกซิเดชั่นในการใช้งานที่นานกว่าปกติ(เช่นการนำกลับมาใช้ใหม่,การรีไซเคิล) ท่อพีวีซีแข็งที่มีอายุใช้งาน 35ปี ยังคงสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนคุณสมบัติ

ความทนทาน

การวิจัยที่เยอรมันแสดงให้เห็นว่าการฝังท่อประปาพีวีซีไว้ใต้ดิน 60ปีและถูกใช้งานต่อเนื่องนั้นได้ถูกนำมาวิเคราะห์ได้ผลว่าท่อนั้นยังคงสามารถใช้งานได้อีก50ปี! มีการนำรถเก่าที่ใช้งาน13ปีมาตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์พีวีซีในรถนั้นมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปอย่างไรตามกราฟ ผลสรุปออกมาว่าแทบจะไม่มีการเสื่อมสภาพเลย

ทนทาน

การทนความร้อนของพีวีซีที่น้อยลงตามการใช้งานนั้นสามารถถูกทำกลับให้เป็นเหมือนเดิมได้โดยการเติมสารเติมแต่งลงไป ดังนั้นพีวีซีจึงสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้โดยที่คุณสมบัติยังใกล้เคียงหรือเทียบเท่าพีวีซีใหม่

การทนน้ำมน/สารเคมี

พีวีซีทนต่อกรดด่างและสารอนินทรีย์ ถึงแม้ว่าพีวีซีจะสามารถละลายได้ในเบนซีน คีโตน และอะไซคลิกอีเธอร์ พีวีซีก็ยังยากที่จะละลายในสารละลายอินทรีย์อื่นๆ ด้วยคุณสมบัตินี้ พีวีซีจึงถูกนำมาใช้ในการผลิตท่อแก๊ส ท่อดัก แผ่นชีทในงานก่อสร้าง ขวด ท่อยาง สายยาง

การคงสภาพทางกายภาพ

พีวีซีทนต่อสภาวะทางเคมีและกายภาพมาก โดยปกติพันธะของห่วงโซ่โพลิเมอร์ที่ยาวนั้นมีความยืดหยุ่นและสามารถถูกทำลายได้เมื่อถูกแรงจากภายนอกกระทำอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่แรงนี้จะน้อยกว่าแรงจุดแตกหักก็ตาม การเปลี่ยนสภาพนี้เกิดจากความเครียดของวัสดุ ถึงแม้ว่าพีวีซีจะมีความยืดหยุ่นแต่การเปลี่ยนสภาพด้วยความเครียดนั้นน้อยมากๆเมื่อเทียบกับพลาสติกชนิดอื่นเพราะการเคลื่อนที่ของโมเลกุลนั้นน้อยมากในอุณหภูมิปกติ ตรงข้ามกับ พีอีและพีพีซึ่งการเคลื่อนที่ของโมเลกุลมากกว่า

คุณสมบัติอื่นๆ

การแปรรูป

การแปรรูปของเทอร์โมพลาสติกขึ้นอยู่กับความหนืดที่จุดหลอมเหลว พีวีซีนั้นไม่เหมาะสำหรับงานฉีดใส่แม่พิมพ์ขนาดใหญ่มากเนื่องจากความหนืดนั้นมีสูงมาก ในทางตรงกันข้ามความยืดหยุ่นของพีวีซีที่หลอมเหลวไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและมีค่าคงที่ที่อุณหภูมิต่างๆ ดังนั้นพีวีซีเหมาะกับงานอัดรีดในงานโปรไฟล์ต่างๆ(วัสดุที่ใช้สร้างบ้าน) งานรีดแผ่นฟิล์ม งานชีท (สำหรับหนังเทียม)

งานที่ต้องโชว์พื้นผิวต่างของพีวีซีนั้นดีเยี่ยม เพราะสามารถสร้างผิวเงาเรียบแข็งจนถึงผิวหยาบแบบหนังนิ่มได้ ดังนั้นในกลุ่มพลาสติกอมอฟัสที่ไม่มีการเปลี่ยนเฟส พีวีซีสามารถขึ้นรูปได้แม่ยำมากกว่า พีวีซีสามารถแปรรูปได้ในงานทอ เชื่อม เชื่อมด้วยความถี่ ขึ้นรูปสุญญากาศ และแปรรูปที่หน้างานได้

เรซิ่นจำพวกเพสที่ถูกแปรรูปไปใช้ในงานขึ้นรูป งานพิมพ์ งานเคลือบนั้น ความสะดวกต่อการใช้งานที่หลากหลายนี้มีเฉพาะในพีวีซีเท่านั้น การแปรรูปไปใช้ทำพื้น ผนัง ยาแนวรถยนต์ ผ้าคลุม

คุณสมบัติอื่นๆ

พีวีซีสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆเช่นความยืดหยุ่น ความนิ่ม ความแข็งแรง สี ทนไฟ ทนจุลินทรีย์ กันหมอก กันไฟ และอื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ มีพีวีซีเรซิ่นบางอย่างเท่านั้นที่ต้องการคุณสมบัติทั้งหมดนี้

โครงสร้างโมเลกุลของพลาสติก PVCซึ่งมีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ มีรูปร่างไม่แน่นอน อะตอมของคลอรีนจะอยู่ติดกับโครงสร้างเนื้อพลาสติก ถึงแม้ว่าพลาสติกหลายชนิดจะถูกนำใช้แทนกันได้ในชีวิตประจำวันแต่ พีวีซีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านประสิทธิภาพและการใช้งานที่แตกต่างเมื่อเทียบกับพลาสติกอื่นที่โครงสร้างมีแต่คาร์บอนและไฮโดรเจน

 

Login Form

Supported by

Kitiwatana-Thai Trade

Kitiwatana-Yellowpages


รายการสินค้า


รายการสินค้าทั้งหมด


ค้นหาแบบละเอียด