หน้าแรก บทความ การผลิตพีวีซี

การผลิตพีวีซี

อีเมล พิมพ์ PDF

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลี่ยม

โรงงานปิโตรเคมีภัณฑ์

ถึงแม้ว่าพีวีซีสามารถถูกผลิตจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่หลากหลายเช่น ถ่านหิน ,สารประกอบจากโรงงานแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาล การผลิตพีวีซีในปริมาณมากๆของโลกยังคงผลิตโดยใช้สารประกอบเอทีลีน เอธิลีนหรืออีธีน มีสูตรทางเคมีว่า C2H4ซึ่งเป็นผลิตผลของอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม ดังนั้นพีวีซีจึงถูกนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอย่างหนึ่ง ที่จุดเริ่มต้นจากสารประกอบพื้นฐานเอทิลีน เอทิลีนถูกผสมรวมกับคลอรีนกลายเป็นเอทิลีนไดคลอไรด์หรือ EDC

เอทิลีน-พลาสติก

สารEDCในยุโรปส่วนใหญ่ถูกใช้ในการผลิตพีวีซี มีเพียวส่วนน้อยเท่านั้นที่เหลือไปผลิตเอทิลีนไดอะมีนซึ่งเป็นสารละลายอินทรีย์และบางส่วนถูกใช้ทำผลิตภัณฑ์ยา

เอทิลีนส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้กับ โพลีเอทิลีน, EDC และสไตลีนโมโนเมอร์(SM)คิดเป็น78%ของเอทิลีนทั้งหมด SM เกือบทั้งหมดถูกใช้ในการผลิตโพลีสไตลีน

อุตสาหกรรมโรงกลั่นปิโตรเคมีและโรงงานผลิตปิโตรเคมีในยุโรปตะวันตกตั้งอยู่ในแนวชายฝั่งหรือใกล้แม่น้ำสายหลัก เพราะจะทำให้สามารถนำเข้าทรัพยากรธรรมชาติได้แก่น้ำมันดิบได้ง่ายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นอุตสาหกรรมเดี่ยว แต่เชื่อมโยงกันทั้งอุตสาหกรรมขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย หรือเรียกว่าเป็น คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมี (petrochemical complex)

อุตสาหกรรมโซดาไฟ(caustic soda) มักจะตั้งอยู่ใกล้คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีหรือใกล้แหล่งเกลือหิน โรงงานผลิตVCMซึ่งใช้เอทิลีนและคลอรีนเป็นวัตถุดิบพื้นฐาน และโรงงานผลิตพีวีซี มักจะอยู่ใกล้คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีเช่นกัน เอทิลีนเป็นหนึ่งในห้าประเภทผลิตผลที่ได้จากการแตกตัวของนาฟต้าและเป็นสารตั้งต้นในการผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์เช่นพลาสติกทั่วๆไป

ซัพพลายเชนพีวีซี

จากภาพแสดงให้เห็นซัพพลายเชนของคลอรีนที่ต้นน้ำถึงพีวีซีที่ปลายน้ำ มีเอทิลีนที่ได้จากนาฟต้าถูกใช้รวมกับคลอรีนเพื่อผลิตEDCและผลิตต่อเป็นVCM อีกทั้งพลาสติกที่เราใช้กันทั่วไปยังมีเอทิลีนเป็นสารต้นทางอีกด้วย

พีวีซีและคลอรีน

เอทิลีนและคลอรีนเป็นวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับVCMดังนั้นVCMจึงมีผลกระทบจากอุปสงค์-อุปทานของเอทิลีนและคลอรีนเป็นหลัก ในยุโรปตะวันตก14%ของเอทิลีนถูกใช้เป็นVCM(เรียกได้ว่าเป็นความต้องการเอทิลีน)ในอีกด้านหนึ่งคลอรีน35%ถูกใช้ทำVCM นั่นคืออุปสงค์อุปทานของคลอรีนมีผลต่อVCMมากกว่าของเอทิลีน

ความสมดุลระหว่างคลอรีนกับโซดาไฟ

คลอรีนเป็นผลพลอยได้จากการผลิตโซดาไฟ โดยผลิตได้ในอัตราส่วน 0.88:1 การนำคลอรีนและโซดาไฟไปใช้นั้นต่างกันสิ้นเชิง ดังนั้นถึงแม้ว่าความสมดุลระหว่าง อุปสงค์และอุปทานของหนึ่งในสองตัวนี้ก็ไม่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับอีกตัวหนึ่งแต่อย่างใด

จากตารางจะเห็นถึงปริมานคลอรีนที่ถูกใช้ในยุโรปว่ามากกว่า34%ถูกใช้ในการผลิตพีวีซี

ปริมาณการใช้คลอรีน

 

Login Form

Supported by

Kitiwatana-Thai Trade

Kitiwatana-Yellowpages


รายการสินค้า


รายการสินค้าทั้งหมด


ค้นหาแบบละเอียด