หน้าแรก บทความ การผลิตVCM พีวีซี

การผลิตVCM พีวีซี

อีเมล พิมพ์ PDF

Vinyl Chloride Monomer(VCM)

VCM factory

การผลิต VCM

VCM เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตพลาสติกPVC เป็นแก๊สที่มีน้ำหนักโมเลกุล 62.5 และมีจุดเดือดที่ -13.9องศาเซลเซียส และมีความดันแก๊สที่สูงในภาวะอากาศปกติ ดังนั้นมันจึงถูกผลิตภายใต้สภาวะที่ต้องควบคุมอย่างเคร่งครัด มี2วิธีที่จะผลิตVCM จากเอทิลีน (ที่ได้จากการแตกตัวทางความร้อน) คือ วิธี cholorination โดยตรงและ วิธี oxychlorination

VCM preparation

วิธี cholorinationโดยตรง เอทิลีนและคลอรีน(ที่ได้จากกระบวนการอิเล็กโตรไลซิสเกลือ) จะทำปฏิกริยาในเตาปฏิกรที่มีตัวเร่งอยู่ภายในเพื่อสร้างสารตัวกลางEDCขึ้น EDCจะถูกทำให้แตกตัวด้วยความร้อนกลายเป็น VCM ที่อุณหภูมิมากกว่าร้อยองศาเซลเซียส ในกระบวนการนี้จะได้ไฮโดรเจนคลอไรด์เป็นผลิตผลด้วยซึ่งHClจะทำปฏิกริยากับเอทิลีนในสภาวะที่มีตัวเร่งและอากาศ(ที่มีออกซิเจน)ต่อ ทำให้ได้ EDC อีก ซึ่งวิธีการหลังนี้จะเรียกว่า oxychlorination เมื่อ EDC จากกระบวนการ oxychlorination ถูกนำน้ำออก(dehydrated) และถูกทำให้แตกตัวด้วยความร้อน(พร้อมๆกับEDC ที่ได้จากกระบวนการทางตรง)เราจะได้ VCM ทั้ง2วิธีการนี้ถูกใช้เป็นกระบวนการผลิตหลักในโรงงานVCMที่ยุโรปตะวันตก

วิธีการผลิตVCMสมัยก่อน

เมื่อก่อนVCMไม่ได้ผลิตจากสารตัวกลางEDC แต่จะเกิดจากปฏิกริยาระหว่างอะเซทิลีนกับไฮโดรคลอไรด์ในสภาวะที่มีเมอคิวรี่คลอไรด์(สารประกอบปรอท)เป็นตัวเร่งปฏิกริยา ในอุตสาหกรรมการผลิตVCMได้ใช้เวลาหลายทศวรรษในการหลีกหนีจากวิธีการนี้และไม่มีเหตุผลที่จะใช้วิธีนี้เพราะเป็นกระบวนการผลิตพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีค่าใช้จ่ายสูง การยกเลิกการใช้สารประกอบปรอทเป็นตัวเร่งปฏิกริยาในการทำปฏิกริยากับอะเซทิลีนจะเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

VCM medium

ทุกวันนี้โรงงานส่วนใหญ่นอกประเทศจีนยกเลิกการใช้สารประกอบปรอท จะมีก็แต่โรงงานเหมืองในประเทศจีนที่ยังคงเห็นว่าวิธีนี้ประหยัดมากกว่าโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม วิธีการเก่านี้ดูจะยังมีใช้ในบริเวณที่ไม่มีหรืออยู่ห่างไกลโรงงานน้ำมันที่เป็นวัตถุดิบหลัก

อันตรายของVCM

การดูแลที่สำคัญคือการจัดการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาVCMเพราะ VCMเป็นสารที่ติดไฟได้ง่ายและสามารถระเบิดได้(เหมือนแก๊สบิวเทนในไฟแช็ค) ถ้าสูดดมในปริมาณมากๆ อาจทำให้เกิดการมึนเมา(เหมือนคลอโรฟอร์ม) ในช่วงปี1950 VCM ได้ถูกทดลองใช้เป็นยาสลบทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามมันยังคงรู้จักในกรณีศึกษาพนักงานที่ทำงานในโรงงานVCMช่วงปี1970ว่าเป็นสาเหตุในการก่อมะเร็งหากสัมผัสในปริมาณที่มากและยาวนานต่อเนื่อง(มะเร็งในหลอดเลือดที่ตับ) เมื่ออุตสาหกรรมการผลิตVCMเข้าใจถึงอันตรายเหล่านี้จึงได้มีการลดและยกเลิกปริมาณการสัมผัสและสูดดมโดยตรงกับVCMในโรงงานและให้ควบคุมอย่างใกล้ชิด พนักงานต้องถูกตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำถึงแม้ว่าจะมีการสัมผัสหรือสูดดมเพียงเล็กน้อย หลังจากปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานก็ไม่มีรายงานการเป็นมะเร็งตับจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตอีกเลย VCMเมื่อสัมผัสอากาศปกติจะกระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็วจนแทบไม่เป็นอันตรายต่อคน

ในกระบวการสร้างโพลิเมอร์ VCMผ่านกระบวนการในโพลิเมอร์เฉื่อยเพื่อผลิตพลาสติกพีวีซี VCMที่ไม่ได้ถูกเติมในพันธะหรือที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตพลาสติกอาจจะมีปริมาณน้อยมากๆที่จะปนเปื้อนหรือออกมาจากพลาสติกใส่ในอาหารจากภาชนะพีวีซีรวมถึงการปนเปื้อนในน้ำจากสายยางหรือท่อยาง มีปริมาณน้อยมากจนไม่มีอันตรายต่อคน การหลุดออกมาในปริมาณน้อยมากๆนี้ถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดและถูกตรวจสอบโดยนักพิษวิทยา ในปี1993 มีการศึกษาของศาสตราจารย์อิตาเลี่ยน Cesare Maltoni ในกรณีศึกษาผลข้างเคียงของน้ำแร่จากขวดพลาสติกพีวีซี(ซึ่งมีปริมาณVCMอยู่น้อยมากๆ)กับสุขภาพของหนูทดลองเปรียบเทียบกับน้ำจากขวดแก้ว ผลปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างของสุขภาพ(วิเคราะห์น้ำหนัก,โรค,เนื้องอก)ของหนูทดลองสองชุดนี้

การขนส่งVCM

การขนส่งVCMนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดไฟเช่นเดียวกับแก๊สโพรเพนหรือบิวเทน(LPG)หรือแก๊สธรรมชาติและยังใช้หลักการควบคุมเดียวกัน ในทวีปยุโรปยังไม่มีรายงานอุบัติเหตุร้ายแรงในการขนส่งVCMในรอบ40ปี อุปกรณ์บรรจุVCMถูกออกแบบพิเศษให้รับแรงกระแทกและในอุตสาหกรรมการผลิตนี้ยังให้คำมั่นว่าจะพัฒนาการขนส่งVCMให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีก

 

Login Form

Supported by

Kitiwatana-Thai Trade

Kitiwatana-Yellowpages


รายการสินค้า


รายการสินค้าทั้งหมด


ค้นหาแบบละเอียด