หน้าแรก บทความ ความแข็งแรงของพีวีซี

ความแข็งแรงของพีวีซี

อีเมล พิมพ์ PDF

ความแข็งแรงของพีวีซี

พีวีซีถูกใช้ในงานที่หลากหลายเช่น ระบบชลประทาน ประปา น้ำทิ้ง บำบัดน้ำเสีย โปรไฟล์ ท่อยาง ลำเลียง สายยาง เพราะคุณสมบัติทางกายภาพของพีวีซีเช่น ความแข็งแรงต่อแรงดึง ความยืดหยุ่น นั้นดีกว่าพลาสติกโพลีโอลิฟินทั่วๆไป อีกทั้งมีความแข็งแรงทนทาน
เมื่อพลาสติไซเซอร์ถูกเพิ่มเข้าไปในพีวีซี จะทำให้พีวีซีมีความยืดหยุ่นเหมือนยางที่มีความทนต่อแรงดึงสูงและทนต่อความล้าได้ดี เหมาะกับงานท่อยางอุตสาหกรรม ซีลยาง ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ งานหุ้มสายเคเบิล เป็นต้น

การทนต่อแรงดึง

การทนต่อแรงดึงของพีวีซี

รูปที่1แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบการทนต่อแรงดึงของพีวีซีเทียบกับพลาสติกชนิดอื่น การทนต่อแรงดึงแสดงให้เห็นถึงความเครียดสูงสุดต่อพื้นที่หน้าตัดเมื่อชิ้นงานแตกขาดออกจากกันด้วยการเพิ่มโหลดแรงดึงที่ปลายทั้งสองข้างของชิ้นงาน ค่าindex แสดงถึงปริมาณของแรงที่จุดฉีกขาดของชิ้นงานเมื่อถูกดึงด้วยแรงที่ปลายทั้งสองข้าง

ค่าความยืดหยุ่นต่อแรงดึง

ความยืดหยุ่นต่อแรงดึง

รูปที่2 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบค่าความยืดหยุ่นต่อแรงดึงของพีวีซีเทียบกับพลาสติกชนิดอื่น ค่าความยืดหยุ่นหรือค่ายังโมดูลัสเป็นค่าที่บอกอัตราส่วนระหว่างความเครียดต่อพื้นที่หน้าตัดหารด้วยความยืดในทิศทางของแรงดึง พลาสติกที่มีค่าความยืดหยุ่นต่อแรงดึงสูง จะมีค่าความเครียด-ความล้าที่ต่ำ หรือกล่าวได้ว่า ค่าความยิดหยุ่นต่อแรงดึงเป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณการยืดตัว เมื่อชิ้นงานถูกดึงออก2ข้าง ค่าความยืดหยุ่นต่อแรงดึงมีค่าคล้ายกับค่าของของสปริง

ความแข็งแรงต่อการโค้งงอ

ความแข็งแรงต่อการโค้งงอ

รูปที่3 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงต่อการโค้งของพีวีซีเทียบกับพลาสติกชนิดอื่น ค่านี้เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงความเครียดสูงที่สุดก่อนที่ชิ้นงานจะแตกหัก เมื่อชิ้นงานทดสอบถูกยึดปลายทั้งสองข้างและมีแรงโหลดกดที่ตรงกลางของชิ้นงาน (indexแสดงถึงปริมาณแรงที่จุดแตกหักเมื่อชิ้นงานถูกโค้ง)

ความแข็งแรงต่อแรงกด

ความแข็งแรงต่อแรงกดของพีวีซี

รูปที่4แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงต่อแรงกดของพีวีซีเทียบกับพลาสติกชนิดอื่น ค่านี้เป็นค่าที่แสดงให้เห็นความเครียดสูงสุดต่อพื้นที่หน้าตัดที่จุดแตกหัก เมื่อชิ้นงานทดสอบถูกทำให้เกิดความเครียดแนวดิ่งโดยการขนาบชิ้นงานด้วยแผ่นทดสอบแล้วใช้โหลดกดชิ้นงานจากด้านบน

ความแข็งแรงต่อความล้า

ความแข็งแรงต่อความล้าของพีวีซี

รูปที่5แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงต่อความล้าของพีวีซีเทียบกับพลาสติกชนิดอื่น ค่านี้แสดงให้เห็นความเครียดสูงสุดที่ชิ้นงานไม่แตกเมื่อทดสอบแรงกระทำที่ 10ล้านครั้ง ค่าสูงสุดนี้จะต้องเป็นค่าที่แรงจากภายนอกกระทำต่อชิ้นงานแล้วชิ้นงานยังทนได้

ความแข็งแรงต่อการกระแทก

ความแข็งแรงต่อแรงกระแทก

จุดนิ่มตัว(กลาสทรานซิชั่น)ของพีวีซีอยู่ที่อุณหภูมิที่สูงกว่า 70°C พีวีซีแข็งมีการทนต่อแรงกระแทกค่อนข้างต่ำที่อุณหภูมิห้อง นี่เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของพีวีซีแข็ง มีวิธีวัดการทนต่อแรงกระแทกหลายวิธี รูปที่6 แสดงให้เห็นการรับพลังงานของชิ้นงานเมื่อถูยึดและทุบด้วยค้อนจนแตกหัก ค่าที่สูงแสดงให้เห็นความแข็งแรงต่อแรงกระแทกที่สูง
 

 

Login Form

Supported by

Kitiwatana-Thai Trade

Kitiwatana-Yellowpages


รายการสินค้า


รายการสินค้าทั้งหมด


ค้นหาแบบละเอียด