หน้าแรก

คุณสมบัติของพีวีซี

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงสร้างของพลาสติก PVC

PVC, PE, PPและ PS เป็นพลาสติกที่ใช้งานได้ทั่วไป ส่วนประกอบและโครงสร้างของโมเลกุลของพลาสติกจะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติการใช้งานพลาสติกแต่ละชนิด

โครงสร้างโมเลกุลของพลาสติก PVCซึ่งมีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ มีรูปร่างไม่แน่นอน อะตอมของคลอรีนจะอยู่ติดกับโครงสร้างเนื้อพลาสติก ถึงแม้ว่าพลาสติกหลายชนิดจะถูกนำใช้แทนกันได้ในชีวิตประจำวันแต่ พีวีซีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านประสิทธิภาพและการใช้งานที่แตกต่างเมื่อเทียบกับพลาสติกอื่นที่โครงสร้างมีแต่คาร์บอนและไฮโดรเจน

Molecular structures of general purpose plastics

ความคงทนต่อปฏิกิริยาเคมี(Chemical stability) เป็นคุณสมบัติทั่วไปของสารที่มีธาตุฮาโลเจนเช่นคลอรีนหรือฟลูโอคารีนประกอบอยู่ พีวีซีก็เป็นสารตัวหนึ่งที่ทนต่อปฏิกิริยาเคมีเช่นทำให้ติดไฟได้ช้า คงทน และทนต่อสารเคมีและน้ำมันการติดไฟช้าของพีวีซี

 

การติดไฟช้าของพีวีซี

พีวีซีลุกไหม้ช้าเพราะมีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ การจุดติดไฟของพีวีซีต้องใช้ความร้อนถึง 455 องศาเซลเซียสและเป็นสารที่เสี่ยงต่อการเกดเพลิงไหม้ได้ยากเพราะติดไฟได้ยากมาก

Plastic Ignition and Flammability

ยิ่งไปกว่านั้น ความร้อนที่ที่ถูกปล่อยออกมาจากกการเผาไม้ของพีวีซีมีน้อยเมื่อเทียบกับ PE หรือ PP หากเกิดการติดไฟของพีวีซี ไฟก็ลุกลามหรือกระจายตัวไปยังบริเวณข้างเคียงได้น้อย ดังนั้นสินค้าที่ทำจากพีวีซีจึงมีความปลอดภัยสูงและใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน

Plastic Heat Releasing

โครงสร้างโมเลกุลของพลาสติก PVCซึ่งมีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ มีรูปร่างไม่แน่นอน อะตอมของคลอรีนจะอยู่ติดกับโครงสร้างเนื้อพลาสติก ถึงแม้ว่าพลาสติกหลายชนิดจะถูกนำใช้แทนกันได้ในชีวิตประจำวันแต่ พีวีซีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านประสิทธิภาพและการใช้งานที่แตกต่างเมื่อเทียบกับพลาสติกอื่นที่โครงสร้างมีแต่คาร์บอนและไฮโดรเจน

 

Login Form

Supported by

Kitiwatana-Thai Trade

Kitiwatana-Yellowpages


รายการสินค้า


รายการสินค้าทั้งหมด


ค้นหาแบบละเอียด