สายยางรดน้ำต้นไม้ รุ่น Spiral21
สายยางรดน้ำต้นไม้ รุ่น Spiral21
สายยางรดน้ำต้นไม้ ทนแรงดัน ไม่หักไม่พับ คลายเกลียวเองได้
สายยางรดน้ำต้นไม้