ท่อดูดน้ำ โคลน ท่อสูบ ท่อดูดเม็ดพลาสติก ท่อเกลียว ท่อตัวหนอน ท่อสไปรอล เกลียวนูน สีน้ำเงิน pvc

  • ท่ออเนกประสงค์สำหรับดูด/ส่งน้ำ เม็ดพลาสติก หรือสารละลายเจือจางโรงงานอุตสาหกรรม หรือการเกษตร
  • ใช้ดูด/ส่ง ของแข็งขนาดเล็ก เมล็ดพืช หรือผลผลิตทางการเกษตร โคลน เลน