ท่อแอร์ หรือ Air Conditioning Duct Hose

  • มีความยืดหยุ่นสูงมาก และไม่เกิดการพับงอระหว่างใช้งาน
  • ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบามาก
  • ทนแรงเสียดทานได้ปานกลาง