ท่อโค้งงออยู่ตัว/Flexible Caplock

  • ท่อส่งลม ระบายอากาศ ระบายความร้อนเครื่องจักร
  • ดูดฝุ่น ควันในโรงงาน
  • ใช้ในระบบระบายอากาศและระบบแอร์ภายในโรงงาน

ขนาด :: ตั้งแต่ 3 นิ้ว – 14 นิ้ว