สายยางพ่นยาฆ่าแมลง 3 ชั้นและ 5 ชั้น ทนแรงดันสูง

  • ใช้ส่งลม ของเหลว สารเคมี
  • เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นด้ายทอ 2 ชั้น ทำให้ทนแรงดันได้สูงมาก
  • นิยมใช้พ่นยาฆ่าแมลงในงานการเกษตร