สายยางรดน้ำต้นไม้ ใยเชือกถัก 3ชั้น สีขาว ขนาด 4หุน