สายยางเขียวรีไซเคิล 5 หุน (5/8″) 100 เมตร 2 ชั้น

  • รูในขนาด 5 หุน ถ้าเอาไปต่อก๊อก 4 หุน ต้องมีเข็มขัดรัดไว้ หรือใช้คู่กับข้อต่อสวมเร็วสายยางและก๊อกน้ำ
  • ชั้นในเป็นสีดำ ชั้นนอกเป็นเขียวครามทึบแสง ลดการเกิดตะไคร่น้ำ
  • ได้เนื้อยางอย่างหนาเต็ม ไม่บาง ไม่พับง่าย