สายลม/สายสูบลมจักรยาน/สายใยไหม/สายยางถัก/สายใยเชือก ขนาดรูในและวงนอกผลิตตาม SPEC

  • ใช้ส่งลม ที่อุณหภูมิไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส
  • ใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์นิวเมติก
  • ใช้เป็นส่วนประกอบของที่สูบจักรยาน