สายแก๊ส/สายใยไหม/สายยางถัก/สายใยเชือก 3/8″ (9.5 mm)

  • ใช้ส่งลมหรือของเหลว ที่อุณหภูมิไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส
  • ใช้ส่งน้ำ สารละลายเจือจาง ก๊าซในงานการเกษตร
  • ใช้เป็นสายแก๊สหุงต้ม