สายไมโคร ใช้กับข้อต่อระบบ 4/7 หรือ 5/7 ยาว100 เมตร

🌟สายไมโคร 4/7 5/7 สายพ่นหมอก สายน้ำหยด สายมินิสปริงเกอร์

💧สายไมโครนิ่ม (รูใน5มม. โตนอก6.5มม.)ผลิตจากพลาสติกเกรดA ทนแดด ผิวเงาเรียบสวย
🌿ผิวไม่ด้านเพราะเป็นพลาสติกอย่างดี